Tipoyun eklentisini özelleştirme kodu.

Tipoyun.com RSS bileşenini özelleştirmek için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.

Bir Cevap Bırakın

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

*