İE’de resimlerin etrafında çıkan mavi çerçeveyi kaldırmak.

Internet Explorer’da resimlerin etrafında çıkan çerçeve bazen canımızı sıkabilir, bunu kaldırmak mümkün ve oldukça basittir, kaldırmak için aşağıdaki kodu css’nize eklemeniz yeterli olacaktır.

Tek resme uygulayacaksak eğer bunu kullanıyoruz.

Tüm resimlere uygulayacaksak bunu kullanıyoruz.

Bir Cevap Bırakın

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

*